Blog > Komentarze do wpisu
E-booki nie mogą być rarytasem, bo przestaniemy czytać w ogóle

/Tekst przygotowany dla portalu naTemat/

Ponad połowa Polaków w ogóle nie czyta. Sposobem na zmianę tej sytuacji mogłoby być obniżenie VAT na e-booki, czego nie przewiduje dyrektywa unijna. Trzy tygodnie temu informowałem o tym, że składam w tej sprawie interpelację do Komisji Europejskiej. Odpowiedź, jaką dostałem nie zadowala mnie i nie mam zamiaru odpuścić tej sprawy.

Trzy tygodnie temu, gdy skierowałem pytanie do Komisji Europejskiej, obiecałem miłośnikom książek, tych tradycyjnych, jak i elektronicznych, że jak tylko dostanę odpowiedź poinformuję o niej w blogu naTemat.


Odpowiedź przyszła. Wynika z niej, że Komisja dostrzega problem nierównowagi w opodatkowaniu VAT książek w wersji papierowej (tu VAT wynosi 5 proc.) i książek w wersji elektronicznej (23 proc). Jest on rezultatem traktowania sprzedaży e-booków jako sprzedaży usług. Państwa mogą stosować w przypadkach przewidzianych w prawie UE stawkę obniżoną VAT, m.in. na książki, ale traktowane jako towary. Natomiast taka możliwość nie dotyczy usług.Rzecz istotna - Komisja zapowiada reformę systemu działania podatku VAT i zajęcie się tym problemem. Jednakże co wynika wyraźnie z odpowiedzi, nie jest ona zdolna określić, na tym etapie, jakie konkretne rozwiązania zostaną przyjęte.


Odpowiedź taka zdecydowanie mnie nie satysfakcjonuje. Zdaję sobie sprawę, że ogólnoeuropejska reforma systemu VAT nie będzie łatwa. Komisja obawia się, że niektóre państwa mogą wykorzystywać Internet do tego, by podebrać innym państwom sprzedaż książek elektronicznych. To jednak niewystarczające argumenty, szczególnie w kontekście słabych wyników czytelnictwa i w dobie coraz większych wyzwań dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Do tego trzeba zauważyć, że po taką książkę sięgają najczęściej uczniowie, studenci, a oni do bogatych nie należą.


Będę naciskał na Komisję we wszelki możliwy sposób, aby przyspieszyła pracę nad tym projektem i jak najszybciej przedstawiła konkretne rozwiązanie dla Europejczyków. Czytelnicy w całej Europie mają prawo do tańszych e-booków, a urzędnicy Komisji mają obowiązek proponowania takich rozwiązań, które będą życie obywatelom ułatwiać.

sobota, 23 lutego 2013, kaczmarekfilip

Polecane wpisy

  • Jak to z immunitetami było

    /tekst przygotowany dla portalu NaTemat/ Podczas jednego dnia, 11 czerwca 2013 r. Parlament Europejski rozpatrywał aż dwa wnioski o uchylenie immunitetu polskim

  • Dostęp do leków

    Tekst mojego wystąpienia na konferencji pt. Access to medicines:what should the industry contribute? / współorganizowanej przez European Federation of Pharmace

  • Gospodarka, głupcze!

    /Tekst napisany dla Głosu Biznesu/ Polska polityka jest bardzo odległa od kwestii kluczowych dla rozwoju. Stosunkowo rzadko prowadzimy czy słyszymy debaty na te