RSS
wtorek, 31 stycznia 2012
Moje zapytanie do Komisji Europejskiej ws. ACTA z 2 lipca 2010 r.

Moje zapytanie do Komisji Europejskiej ws. ACTA z 2 lipca 2010 r.

W opinii wielu osób uregulowania umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)) wprowadzają odpowiedzialność operatorów telekomunikacyjnych za naruszanie praw autorskich w ich sieciach przez klientów.

Czy według Komisji będzie się to wiązało z tym, że operatorzy będ...ą w praktyce zmuszeni w ten sposób, aby unikać kar, do odcinania podejrzanych przez siebie klientów od Internetu, bez zapewnienia właściwego nadzoru sądowego nad tymi działaniami?

Czy mogłoby to również prowadzić do filtrowania ruchu w sieci w celu przeciwdziałania takim praktykom, jak wymiana plików w sieci P2P?

Czy Komisja uważa, że wprowadzenie w życie przepisów ACTA dotyczących Internetu będzie w pełni zgodne z dorobkiem prawnym UE, a w szczególności Kartą Praw Podstawowych?

Byłem też jednym z sygnatariuszy oświadczenia parlamentu Europejskiego w sprawie braku przejrzystego procesu i potencjalnie budzącej zastrzeżenia treści umowy handlowej ACTA - z dnia 9 września 2010 roku.

14:50, kaczmarekfilip
Link Dodaj komentarz »